varbrollopslista.se

Bröllop

Vad är ett bröllop och hur defineras det? Man brukar säga att ett bröllop består av två delar; en bröllopsceremoni och en bröllopsfest. Historiskt kommer ordet bröllop från fornsvenskan och ordet brudlopp och föregås ibland av en förlovning eller trolovning. Det kan även inträffa att ett bröllop föregås av en lysning vilket innebär att det tilltänkta bröllopet annonseras för bruden samt brudgummens församligar i 3 efterföljande gudstjänster.

I modern tid är både bröllopet och bröllopsfesten en stor händelse som ofta planeras under mer än 1 års tid. Planeringen utförs oftast av det blivande brudparet tillsammans även om det är vanligt att den blivande bruden lägger en större del tid än den blivande brudgummen. Det är även vanligt att familj och vänner medverkar i planeringen (speciellt de som sedan ingår i brudföljet brukar vara väl inblandade i planeringen). Då bröllopsdagen är en stor och viktig dag med vanligen med en mängd gäster är det inte helt ovanligt att blivande brudpar anlitar bröllopsarrangörer vars roll är att avlasta och hjälpa till med tips och knep för att underlätta bröllopsplaneringen.

I dagarna innan bröllopet är det vanligt att det hålls en svensexa för den blivande mannen och en möhippa för den blivande bruden. Svensexan samt möhippan annordnas vanligen av bruden och brudgummens närmaste vänner och familj dock skiljt från varandra men båda med lite olika aktiviteter för att "fira av" dem från singellivet. Efter bröllopet är det brukligt att det nya brudparet åker på en bröllopsresa. Dock är det felaktigt att kalla detta för smekmånad då smekmånad är ett begrepp som betecknar den första månaden efter bröllopet.

Dagen för vigseln kallas bröllopsdag och efterföljande år för årsdag. Vissa årsdagar har även fått särskilda namn såsom pappersbröllop eller pärlbröllop. Dock saknas en generell övergripande lista över namnen på årsdagarna då olika personer/websiter/tidningar betecknar dem olika.

Natten som följer bröllopet, även kallat bröllopsnatten, tillbringas oftast på ett rum i ett hotell, även kallat bröllopssvit. Det är vanligt att brudparet smiter iväg från bröllopet utan att berätta för gästerna var de ska tillbringa natten. Efterföljande morgon ger mannen sin hustru brukligt en morgongåva som historiskt sett är till för att trygga hustruns framtid skulle hon bli änka. Dock ges en morgongåva i nutid mer av tradition.

Bröllopsklänning

Bröllopsklänning är den klänning som bruden bär på sin bröllopsdag.

Traditionellt sett så härstammar den vita bröllopskläningen från början av 1800 talet då det blev sed för en flicka från överklassen att bära en vit klänning på sin bröllopsdag. Idag är det mer kutym för en brud att bära en lång vit klänning vilket majoriteten av dem även gör. Även slöjan introducerades under början av 1800 talet.

Att bära en kort klänning var inte brukligt tidigare utan introducerades för under mitten av 1900 talet. Det var även då "rulljansen" krin brudklänningar och brudkläder verkligen tog fart med särskilda butiker där man kunde köpa men även få en bröllopsklänning uppsydd. Praktisk sett berodde detta på uppbyggnaden som uppstod efter andra världskriget. Kortkorta kjolar var även vanligt under denna tid (främst på 60 talet) men är inte alls lika vanligt idag.

Under 70 talet förändrades modet och likaså bröllopsklänningarna. Kortkort försvann helt och det blev snarare brukligt att återanvända gamla bröllopsklänningar, dvs. vintage. Dessutom minskade mängden kyrkliga bröllop radikalt vilket tidigare var väldigt brukligt. Även detta har vänt i dagsläget då mängden kyrkbröllop åter öker. Det som dock inte ändrats sedan 60 talet är att bröllop blir allt mer påkostade, speciellt i storstadsregionerna.

Vid sekelskiftet 1900 blev det brukligt att bära något gammalt, något lånat, något blått och något nytt. Detta är engentligen en engelsk sed som skulle bringa tur till det blivande brudparets kommande liv tillsammans. Man brukar säga att något gammalt ska symbolisera som minne av brudens tidigare liv, något nytt som tecken på ny ordning, något lånat för att behålla gamla vänner samt något blått symbol för hoppet eller en bra framtid.

Att bära brudbukett har hängt med sedan 1700 talet men det var först under slutet av 1800 talet fick bruden själv välja buketten. Tidigare var det även vanligt med brudkrona eller brudkrans och även om detta används än idag har det till största delen ersatts av att bära slöja. Under 60 talet ville man dock hellre använda en blomkrans hellre än något annat.

Morgongåva

En morgongåva är en present som ges av mannen till sin fru på morgonen efter bröllopet, dvs. efter bröllopsnatten.

Morgongåvans ursprung och tanke var ett sätt för mannen att ekonomiskt trygga fruns framtid om olyckan är framme och hon blir änka. I regel bestod morgongåvan av ett smycke eller medaljong som bars kring kvinnans hals. Medaljongen kunde tex. innehålla en hårlock eller ett fotografi av mannen

Fortfarande än idag består morgongåvan av ett hängsmycke. Dock har medaljongen med en hårlock ersatts av ett smycke med pärlor, diamanter och färgstenar. Det är även vanligt att en morgongåva är en ring som bärs på höger hands ring- eller lillfinger.

Då morgongåvans syfte är att trygga hustruns framtid och underhåll efter sin mans död kunde den historiks även bestå i ett torp eller dylikt med mark. Detta gavs i regel av hustruns svärföräldrar på bröllopsdagen. Syftet med detta var naturligtvis så hustrun kunde odla det viktigaste och livnära sig på marken i de olyckliga fall då änkedom blev en verklighet.

Så mycket kostar ett bröllop

Ett bröllop kostar i genomsnitt 54 000 kr och det är bröllopsfesten som står för den största utgiftsposten. Dock varierar det kraftigt i hur mycket pengar ett brudpar faktiskt lägger ner på sitt bröllop, för det är vanligast att det är just brudparen som använder sina sparpengar till detta ändamål. Även om det är vanligt att brudparets familjer hjälper till står brudparet i genomsnitt för 79% av den totala bröllopskostanden. Det är däremot inte vanligt att brudpar lånar pengar för att finansiera bröllopet. Endast 5% av brudparen lånar pengar för att finansiera helt eller delvis sitt bröllop.

Ett av 10 par lägger mer än 100 000 kr på sitt bröllop (höginkomsttagare som bor i en storstad) men det är inte de dyra bröllopen som är i majoritet. Dock kostar närmare var 5te bröllop i en storstad mer än 100 000 kr. I de största utgiftsposterna hittas bröllopsfesten som kostar i genomsnitt 35 000 kr följt av ringarna som kostar i genomsnitt 10 000 kr. De brudpar som även åker på bröllopsresa spenderar ytterligare 22 000 kr utöver bröllopsutgifterna.

Det här domännamnet är till salu